Iniciohet procedurë për heqjen e licencës së “Besa Trans”, autobusin s’e kishte raportuar sipas ligjit

Shkup

Ministria e Transportit ka nisur procedurën për heqjen e licencës së transportuesit “Besa Trans” pas aksidentit të autobusit të tyre në Bullgari ku humbën jetën 46 pasagjerë pasi nga informacionet e marra deri më tani transportuesi kryente transport ndërkombëtar pa licencë për automjet specifik, ka thënë ministri Blagoj Boçvarski.

“Automjeti i djegur nuk ishte raportuar nga transportuesi në përputhje me nenin 11 paragrafi 5 të Ligjit për transport rrugor dhe për këtë arsye automjeti nuk është në bazën elektronike të të dhënave të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve”, tha Boçvarski.

VIDEO:

Duke shprehur keqardhje për viktimat në aksidentin e autobusit, Boçvarski theksoi se Ministria e Transportit në bashkëpunim me institucionet tjera shtetërore dhe autoritetet bullgare po punojnë për të përcaktuar të gjitha shkaqet e aksidentit.

Qeveria në seancën e sotme ka porositur Inspektoratin Shtetëror të Transportit që të bëjë një inspektim të jashtëzakonshëm.

Bochvarski, duke i saktësuar kompetencat e këtij dikasteri, ritheksoi se transportuesi ka dorëzuar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve kërkesë me datë 18.07.2018 të regjistruar me numrin 08-4127/1 për marrjen e licencës për kryerjen e transportit ndërkombëtar falas të udhëtarëve. Kërkesës i është dorëzuar i gjithë dokumentacioni në përputhje me nenin 8 të Ligjit për transportin rrugor, i cili plotësonte kushtet e parapara me ligj dhe i është lëshuar licenca për kryerjen e transportit ndërkombëtar të udhëtarëve pa pagesë. Me kërkesën, transportuesi ka dorëzuar dokumentacionin e rregullt me ​​certifikata të vlefshme për plotësimin e kushteve tekniko-shfrytëzuese me standarde Euro të automjeteve standarde Euro 3 dhe standarde Euro 4. Ai ka dorëzuar edhe një listë për shoferët e punësuar me kohë të plotë.

Sipas dokumentacionit të plotë që përmban sistemi i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, tha Boçvarski, transportuesi deri më tani ka licencë të rregullt për të kryer transport ndërkombëtar.

“Në sistemin e Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, transportuesi specifik regjistrohet me 4 automjete që kanë leje transporti. Sipas nenit 11 paragrafit 1 të Ligjit për transportin rrugor, transportuesi mund të fillojë transportin e udhëtarëve në komunikacionin rrugor të brendshëm dhe ndërkombëtar, pas marrjes së licencës dhe certifikatës nga licenca e automjetit. Pas marrjes së informacionit nga MPB për automjetin e djegur, konstatuam se nuk është raportuar nga transportuesi në përputhje me nenin 11 paragrafi 5 të Ligjit për transportin rrugor dhe për këtë arsye automjeti nuk është në bazën elektronike të të dhënave të Ministrisë. të transportit dhe lidhjeve”, tha Bochvarski.

“Në bazë të këtij neni të ligjit, shtoi ministri i linjës, transportuesi është i detyruar që menjëherë, dhe jo më vonë se 15 ditë, të njoftojë Ministrinë e Transportit për çdo ndryshim në lidhje me plotësimin e kushteve. Për shkak të informatave të marra deri më tani se transportuesi ka kryer transport ndërkombëtar pa licencë nga automjeti konkret, bazuar në nenin 12 paragrafi 2 alineja 1 të Ligjit për transportin rrugor, Ministria e Transportit si organ kompetent ka iniciuar procedurën për heqjen e licencës për punën e transportuesit”, tha Bochvaski.

Në rast të mangësive të konstatuara në funksionim dhe me propozim të Inspektoratit Shtetëror për Transport, rikujtoi ai, Ministria e Transportit mund t’ia heq licencën transportuesit. Ministria lëshon licencë për kryerjen e transportit ndërkombëtar të lirë të udhëtarëve si dhe një ekstrakt nga licenca për çdo automjet individualisht. Shoferi që kryen transport ndërkombëtar të udhëtarëve është i detyruar të ketë certifikatë ndërkombëtare për aftësi profesionale të shoferit për pjesëmarrje në transportin ndërkombëtar të udhëtarëve dhe mallrave.