Kamenica merr një vendim për fëmijët e porsalindur

Kamenica

Kryetari i Kamenicës, Kadri Rahimaj ka marrë vendim për subvencionimin e fëmijëve të porsalindur.

VIDEO:

“Posa u nënshkruan vendimet për subvencionimin e fëmijëve të porsalindur.

Fluksi i madh i punëve na bën që çdo ditë ta tejkalojmë orarin e punës, por çështjet si kjo na e shtojnë vullnetin dhe përmbyllin ditën në mënyrën më të mirë”, ka njoftuar kryetari.