Pasi që u ekzekutua pagesa e parë për mësimdhënësit, MF tregon kur do të realizohet pjesa tjetër

Ministria e Financave

Ministria e Financave ka përfunduar ekzekutimin e pagesës së shtesës në shumë 100 euro për punonjësit e sistemit arsimor para-universitar të sektorit publik në Kosovë.

VIDEO:

Mjetet e paguara për këtë qëllim janë ndarë nga Programi për Rimëkëmbje Ekonomike, i aprovuar më 14 janar 2021, konkretisht nga masa 2 – për mbështetjen e sektorit të arsimit për të mundësuar mbarëvajtjen e mësimit gjatë vitit shkollor 2020/21.

Ekzekutimi i pjesës së dytë të shtesës prej 100 euro është planifikuar të realizohet në muajin maj 2021 nga i njëjti burim i financimit, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave.