Sulmoi me grushte e shkelma bashkëshorten e tij, dënohet me 700 euro qytetari nga Suhareka

Suharekë

Gjykata Themelore në Prizren, dega në Suharekë të enjten e ka dënuar me 700 euro gjobë të akuzuarin për lëndim të lehtë trupor dhe kanosje, A.E.

Ai akuzohej se e kishte sulmuar me grushte e shkelma bashkëshorten e tij E.H dhe e kishte kërcënuar se do ta bëjë “copa-copa”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

VIDEO:

Fillimisht, gjykatësi Lavdim Bajraktari ndaj të akuzuarit A.E shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej tre muaj, mirëpo me kërkesë të mbrojtëses së të akuzuarit, avokates Ibadete Xhafa ky dënim u zëvendësua pastaj në dënim me gjobë në lartësi prej 700 euro.

Paraprakisht, A.E e pranoi fajësinë për veprat penale me të cilat ngarkohej.

“E pranoj fajësinë, personalisht i kërkoj falje gjykatës, vepër të tillë nuk do të përsëris”, tha i akuzuari në deklarimin e tij.

Para se të shpallej aktgjykimi, avokatja Ibadete Xhafa kërkoi që ndaj të mbrojturit të saj të shqiptohet një dënim në proporcion me veprën penale të cilën e ka kryer.

“Kërkoj nga gjykata që ta aprovojë pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe të njëjtit t’i shqiptojë dënim në proporcion me veprën penale. I njëjti nuk është recidivist, është person familjar”, tha avokatja në fjalën e saj.

Ky pranim i fajësisë nga ana e të akuzuarit, u aprovua pastaj edhe nga ana e gjykatësit Bajraktari.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, i akuzuari A.E më 18 maj 2021, për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme mes tij dhe bashkëshortes E.H, e kishte sulmuar fizikisht këtë të fundit duke e goditur me grusht në fytyrë e më pas edhe me shkelma në pjesë të ndryshme të trupit.

Për këto veprime, ai akuzohej se ka kryer veprën penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 të KP-së.

Sipas pikës së dytë të aktakuzës, më datë, kohë dhe vend të njëjtë, A.E e kanos bashkëshorten E.H, me fjalët “Kam me të pre copa- copa me të fut në kese të frizit”, me ç’rast te e dëmtuara shkakton frikë, ankth, pasiguri.

Për këtë, ai akuzohej se kryer veprën penale “kanosja” nga neni 181 paragrafi 2 i KP-së.